Subcategories

 • Àmbits. C1

  C1

   

  Primer bloc de 7 cançons en l’àmbit de l’escala natural de Do (àmbitC1.pdf), amb una posició única, quatre botons bi-sonors (un per cada dit de la mà dreta) amb les vuit notes d’una octava.

   

   

   

   

 • Àmbits G1

  G1Segon bloc amb 9 cançons en l’àmbit més centrat de l’escala de Sol (àmbitG1.pdf), amb una posició única, quatre botons i extensió d’una octava. Aquest cop comencem amb la nota Re, és a dir el cinquè grau de l’escala, per tal de mantenir-nos en una zona similar del pentagrama.

   

   

   

   

   

 • Àmbits. C2

   

  Tercer bloc de 9 cançons en un àmbit que amplia l’extensió de l’escala de Do fins la segona octava i abarca fins a cinc botons (àmbitC2.pdf). Es pot treballar amb dues posicions. Sempre que passem d’una posició a l’altra ens ho indica el número del dit sobre la nota corresponent.

   

   

   

   

 • Àmbits. G2
  G2

   

  Quart bloc amb 11 cançons en un nou àmbit (àmbitG2.pdf), ara de sis botons, amb diverses posicions sobre l’escala de Sol en una extensió que pot arribar a gairebé dues octaves. També progressivament augmenten les propostes rítmiques i harmòniques a les cançons.

   

   

   

   

 • Àmbits. Am1
  Am1

   

  Cinquè bloc amb 9 cançons en un àmbit (àmbitAm1.pdf) on l’escala de La menor es treballa a títol preliminar situada sobre la fila exterior i en una extensió de quatre botons que no equivalen precisament a una octava exacta. La simplicitat del plantejament melòdic contrasta en aquest bloc amb la varietat de propostes en l’acompanyament harmònic.

   

   

   

 • Àmbits. 6/8

  6_8

   

  Sisè bloc amb 11 cançons escrites amb compàs de 6/8 - A RITME DE GALOP -  en qualsevol dels 5 àmbits anteriors. Entenent aquí galop com el tipus d'acompanyament binari-compost format amb una negra (baix) i una corxera (acord) a cada temps.