6/8. Ball del’indiot

48. Ball del’indiot
Fins ara havíem agrupat les cançons en blocs que es corresponíen amb àmbits situats dins d'una mateixa tonalitat. En el bloc actual (6/8) el criteri que utilitzem és només de tipus rítmic. Totes les cançons les toquem a ritme de galop però, tal com ja hem dit en el primer paràgraf d'aquest document, les tonades es situen en qualsevol dels 5 àmbits que hem anat proposant anteriorment. Caldà doncs fer atenció a l'armadura, (nul·la en cas de cançons escrites en Do ò Lam, o bé un sostingut si s'han escrit en Sol) així com també fixar-se amb els xifrats de l'acompanyament harmònic, per tal que poguem ubicar cada cançó en l'àmbit que li correspòn.
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
arxius adjunts
Download this file (48.indiot.pdf)48.indiot.pdf112 Kb