Comentaris C3

Primer bloc de 12 cançons en tonalitat de Do amb algunes notes creuades que s’indiquen amb el cap de nota en forma d’x.
arxius adjunts
Download this file (ComentarisC3.pdf)ComentarisC3.pdf49 Kb

1. Colors 2. Santa nit 3. Lo pardal

En aquestes tres primeres cançons les notes creuades les trobem precisament quan apareix l’acord de La m (relatiu menor de Do). Aquest fet és molt recurrent en les cançons tocades en tonalitat de Do com anirem veient en els propers temes.

També és força habitual trobar que en un mateix compàs els baixos i acords de Sol (G7, dominant de C) es toquin en diferent sentit (i per tant en diferent botó) per tal d’aconseguir una bona harmonització. Això s’indica amb els signes (+) i (o).

arxius adjunts
Download this file (01.colors.pdf)01.colors.pdf61 Kb
Download this file (02.santanit.pdf)02.santanit.pdf61 Kb
Download this file (03.pardal.pdf)03.pardal.pdf60 Kb

4. Tripping upstairs

La primera part de la cançó es toca a la fila de Do i tan sols creuem una nota per lligar una mica més la melodia.

A la segona part, la música fa una modulació al to de La menor i per tant considerem que la melodia es troba principalment a la renglera de fora. Ara les notes creuades es localitzen doncs a la fila de dins. Aquest joc creuat aporta més fluïdesa a l’execució.

arxius adjunts
Download this file (04.tripping.pdf)04.tripping.pdf71 Kb

5. Ball del gambeto

 En el compàs 14 apareix l’acord de La7, que no existeix configurat a mà esquerra en els acordions estàndar, però s’aconsegueix un efecte similar en introduïr a mà dreta la nota modal (el Do#) com a segona veu de la melodia principal.
En el compàs 22 es proposa a l'acompanyament una línia de baixos que fa les funcions d’una segona veu. Per fer-ho practicable hem de creuar un parell de notes a mà dreta.
arxius adjunts
Download this file (05.gambeto.pdf)05.gambeto.pdf68 Kb

6. La maniera

Aquí les notes creuades sempre són les mateixes: mi i re. Gran part de l’explicació la trobarem observant el pentagrama de la mà esquerra. Les notes creuades coincideixen amb el terra del compàs (inici del primer temps), quan es produeix el canvi d'acord.

Si observem els patrons d’acompanyament ens adonarem que a la primera part (A) s’omiteix el segon baix de cada compàs: això li atorga un ritme sincopat a la cançó.
En canvi, a la segona part (B) la característica del patró d’acompanyament és el baix de tambor. Aquest patró ajuda a caminar la música.

arxius adjunts
Download this file (06.maniera.pdf)06.maniera.pdf60 Kb

7. Vals de les xiques

Sorprenentment es pot tocar aquesta llarga melodia, amb tots els seus acords, creuant només en els compassos en Lam (és el cas de les tres primeres cançons).
Per fer-ho bonic del tot, però, cal fer atenció en alguns compassos on el baix i l’acord de dominant (G7) demanen d’alternar botons tancats i oberts, tal com ja s’indica.
arxius adjunts
Download this file (07.xiques.pdf)07.xiques.pdf70 Kb

8. La bolangera

Aquesta bolangera es caracteritza per el seu canvi de ritme, de 2/4 a la part (A), a 6/8 a la part (B).

Ens hem proposat el repte de fer la segona part a dues veus (per terceres, és a dir botons consecutius). El fet de creuar un parell de notes (sempre les mateixes) és un bon exercici de digitació si s’aconsegueix fluïdesa en el moviment.

arxius adjunts
Download this file (08.bolangera.pdf)08.bolangera.pdf65 Kb

9. L’entrellissada

Els primers 8 compassos escollim de creuar les notes que ens permetran d'acompanyar alternant els acords de tònica i dominant (C i G7). A partir d'aquí el motiu de creuar serà l'aparició de l'acord relatiu menor (Am).
arxius adjunts
Download this file (09.entrellissada.pdf)09.entrellissada.pdf71 Kb

10. Arin Quebec

En aquest èxit de Kepa Junkera l'objectiu de les notes creuades és evidentment d'aconseguir una bona fluïdesa en la interpretació. Observem que a la part (B) la melodia està doblada amb una segona veu paral·lela a un interval de sexta inferior (així és com és a l'original). Podem assajar de tocar primer només la veu superior i després afegir la segona veu. Cal recordar que les sextes no són altra cosa que terceres en inversió, és a dir que una sexta inferior (com en aquest cas) equivaldria a una tercera superior.
arxius adjunts
Download this file (10.arinquebec.pdf)10.arinquebec.pdf66 Kb

11. Sommerbrisen

De la mateixa manera que insistim en treballar d'antuvi les melodies sense acompanyar, també és molt recomanable tocar només la mà esquerra d'una cançó i prendre consciència del ritme i les variacions harmòniques, o ambdues alhora, és a dir el ritme harmònic. Mentre sona l'acompanyament podem xiular o simplement imaginar la melodia de Sommerbrisen.
arxius adjunts
Download this file (11.sommerbrisen.pdf)11.sommerbrisen.pdf66 Kb

12. Cançó del lladre

La cèlebre cançó popular tractada aquí com si fós una havanera ens permet treballar aquest patró d'acompanyament amb la mà esquerra. Tal com hem comentat a la cançó anterior, serà bo de tocar força la mà esquerra sola, si cal, fins que el patró rítmic marxi amb total autonomia. Alternativament, es pot treballar la melodia sola tot cercant el fraseig i el caràcter que es consideri oportú. Finalment podrem ajuntar melodia i acompanyament amb força probabilitats d'èxit.
arxius adjunts
Download this file (12.lladre.pdf)12.lladre.pdf66 Kb