Comentaris G3

Segon bloc de 12 cançons en tonalitat de Sol, amb unes quantes notes creuades que s’indiquen amb el cap de nota en forma d’x.

arxius adjunts
Download this file (ComentarisG3.pdf)ComentarisG3.pdf86 Kb

13. Uso Txuria

A partir d'aquí tocarem un seguit de cançons en la tonalitat de Sol Major. i per tant ens situarem a la renglera exterior de l'acordió. Observarem en aquest primer tema que les notes creuades apareixen quan volem acompanyar amb l'acord de Do (C), subdominant de la tonalitat, per exemple en els compassos 3 i 5. De pas, aprofitem la nova posició (de dit i botó a la fila de dins) per tocar també la nota re del compàs 4, que s'acompanyarà amb l'acord de Sol (G) obrint.

arxius adjunts
Download this file (13.usotxuria.pdf)13.usotxuria.pdf61 Kb

14. Volem vi

En aquesta canço de Menorca ens trobem notes creuades en els compassos 3 i 7. En el primer cas (comp.3) el fet de creuar la nota re de la melodia ens permet acompanyar amb baix i acord de Re (D). En el segon cas (comp.7) i amb el mateix motiu melòdic que abans, el fet de creuar la nota mi ens permetrà d'acompanyar amb baix i acords de Mi (E). Aquest mateix cas es tornarà a repetir en el compàs 13. 

En canvi en el compàs 10 tornem a trobar-nos, com a la cançó anterior, amb notes creuades sobre l'acord de Do (C).
Veiem doncs una relació directa entre el joc creuat i l'harmonització que s'escull.

arxius adjunts
Download this file (14.volemvi.pdf)14.volemvi.pdf62 Kb

15. Rakes of Mallow

Però no sempre ens mou l'harmonització a l'hora de creuar les notes, per exemple en aquest reel irlandès que proposem per gentilesa de l'Albert Don, en el compàs 2, la nota si, que no es correspon amb cap baix ni acord tal com observem mirant el pentagrama inferior, la voldrem creuar tan sols per agilitzar l'execució del grup de semicorxeres.

Pel que fa a l'acompanyament, podem practicar l'ús dels acords de Sol (G) en sentit tancat o obert, tal com sindica amb els signes (o) i (+). 

arxius adjunts
Download this file (15.mallow.pdf)15.mallow.pdf64 Kb

16. La Crosada

Tota la canço acompanyada amb acords de Sol-Re (G-D), vol dir que no ens mourem d'aquest parell de botons de la mà esquerra. Caldrà però fixar-se amb la proposta de digitació de la mà dreta així com també observar els acords resultants de l'acompanyament en el pentagrama de sota: cada una de les tres parts segueix un criteri un xic diferent.

Els tresets que trobem als comp. 6 i 10 són ornaments que s'han volgut explicitar.

arxius adjunts
Download this file (16.crosada.pdf)16.crosada.pdf70 Kb

17. Vals Criminal

Al començament trobem una inscripció: SEMPRE A LA FILA DE DINS. En efecte, tocant d'aquesta manera obtenim una escala de Sol mixolídia, és a dir amb el fa natural (setè grau de l'escala rebaixat). Podem incorporar aquesta nota en alguns moments del tema com a segona veu, sempre sobre els acords de Sol (G). 

Aquesta manera de tocar és pròpia del melodió (acordió diatònic d'un sol rengle) i de les harmòniques, i s'utilitza sovint en gèneres com el Cajun, Bluegrass, etc...

arxius adjunts
Download this file (17.vcriminal.pdf)17.vcriminal.pdf68 Kb

18. Nahiko Larru

En aquesta biribilketa, gènere popular del País Basc semblant al que nosaltres en diríem coranda o farandola, proposem un acompanyament molt senzill a la part A (G-D, és dir: tònica-dominant) i... una roda d'acompanyament més rica a la part B (Am, D7, G, G/E o Mi menor, Am, D7, G(o), G(+) és a dir Sol obert i Sol tencat) o sigui dos acords diferents per compàs. Recomanem practicar independentment una estona només amb la mà esquerra abans de tocar a dues mans.

 

arxius adjunts
Download this file (18.Nahiko.pdf)18.Nahiko.pdf77 Kb

19. Himne de Riego

Encara que coneguda arreu com a himne de la república espanyola, aquesta tonada (si més no les parts A i B) és tocada des de temps immemorials com a Ball tradicional des Omes de Benàs (Benasc), a l'Alta Ribagorça (Franja de Ponent). Farem atenció als primer compassos de la part B, quan apareixen notes creuades en sentit tencat sobre l'acord de Do (C) i en el compàs següent apareixen notes creuades en sentit obert sobre l'acord de Sol (G). En segona lectura podrem practicar el canvi de baixos que ajuda a fer caminar el ritme d'aquesta marxa.

arxius adjunts
Download this file (19.Riego.pdf)19.Riego.pdf81 Kb

20. Ball de la Corranda Alta

Hem volgut assajar la notació d'aquesta peça amb compàs de 9/8 (molt utilitzat darrerament per escriure masurques i ritmes similars) per tal de suavitzar-ne la interpretació. Com es pot comprovar, poques notes creuades en la nostra proposta, ideal doncs per treballar els petits moviments de la manxa.

arxius adjunts
Download this file (20.surnià.pdf)20.surnià.pdf74 Kb

21. Tenareze

Proposem de treballar aquí la digitació 1-2-1 dels tresets ornamentals que caracteritzen aquest tema en concret i també el gènere basc Arin. A la part B, compassos 22 a 24, hi ha una llarga i bonica frase melòdica que es resol bé amb una digitació acurada. N'hem proposat una, vejam que us sembla...

arxius adjunts
Download this file (21.tenareze.pdf)21.tenareze.pdf69 Kb

22. Xotis de la Relliscada

Famós estàndar del repertori modernista del Pirineu català, el proposem amb una ambiciosa segona part a dues veus en un àmbit delicat de l'instrument, i un acompanyament amb molts acords, ... bé, tampoc tants, al cap i al a fí el nostre acordió només en té sis i aquí encara no treballen tots.  

arxius adjunts
Download this file (22.relliscada.pdf)22.relliscada.pdf72 Kb

23. Tarantel·la Zingaresca

Un tema que sempre m'ha agradat d'ensenyar sense la partitura, treballant la mà dreta de memòria i per posicions... i també practicant força l'acompanyament només amb la mà esquerra, ... i això és el que aconsellem, treballar uns quants dies a mans separades i quan ja puguin tocar juntes, oblidar-se'n del paper ben aviat. 

arxius adjunts
Download this file (23.Tarant.pdf)23.Tarant.pdf76 Kb

24. O Regadinho

I acabarem aquest bloc amb un exercici molt fàcil de grau superior: aquesta bella dansa portuguesa a dues veus: la primera part per sextes, (atenció només cal creuar en un dels moviments) i la segona part per terceres, (en un àmbit que es pot qualificar de delicat de l'instrument)

arxius adjunts
Download this file (24.regadinho.pdf)24.regadinho.pdf79 Kb